مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم و اصطلاحات Google Ads

اگر می خواهید در مورد سیستم Google Ads بیشتر بدانید و با آن راحت تر کار کنید ، بهتر است با مهمترین مفاهیم و اصطلاحات آن آشنا شوید.

از طرف دیگر ، هنگامی که خدمات تبلیغاتی Google را از شرکت دیگری دریافت می کنید ، باید بتوانید گزارش های مختلفی را که به شما ارائه می دهند ، مرور کنید.

دانستن این اصطلاحات به شما کمک می کند تا روند مبارزات خود را با دقت بیشتری مشاهده کنید و بتوانید هزینه ها را بهتر مدیریت کنید. ما تمام اصطلاحات و مفاهیمی را که در این فصل بررسی کرده ایم مستقیماً از سایت Google Ads ترجمه کرده ایم. بنابراین در مورد صحت این اطلاعات مطمئن باشید!

و اینکه این اصطلاحات بیشتر برای کمپین های Google (شبکه جستجو) استفاده می شوند و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند. البته برخی از مفاهیم و اصطلاحات در انواع دیگر کمپین ها نیز قابل استفاده هستند.

هزینه واقعی برای هر کلیک

هزینه واقعی را نشان می دهد که از هزینه شما برای هر کلیک کسر می شود. در حقیقت ، شما معمولاً کمتر از آنچه برای هر کلمه کلیدی به Google پیشنهاد می دهید پرداخت می کنید.

به عبارت دیگر ، هرچه برای هر کلیک بالاتر بپردازید ، برای حفظ رتبه خود نسبت به شخصی که در حراج پایین است ، باید هزینه کمتری را پرداخت کنید. پیشنهاد می کنم مقاله “نحوه عملکرد Google Ads” را مطالعه کنید.

ارتباط آگهی

یکی از معیارهای Google Ads. این شاخص ارتباط کلمات کلیدی با متن آگهی و محتوای سایت را نشان می دهد.

این نمره به 3 روش زیر برای هر کلمه کلیدی اختصاص می یابد:

بالاتر از میانگین
میانگین
زیر میانگین

هرچه ارتباط کلمات کلیدی شما با متن تبلیغات شما بیشتر باشد ، ارتباط شما بیشتر خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر ، مقاله “نمره کیفیت در Google Ads چیست؟” را حتما بخوانید.

برنامه های افزودنی تبلیغات

اینها تنها برخی از نرم افزارهای اشتراکی تنظیم شده برای هدف است که می توانید برای افزودن اطلاعات بیشتر به مشتریان خود استفاده کنید. استفاده از این افزونه ها می تواند کیفیت تبلیغات شما را افزایش داده و هزینه های شما را کاهش دهد. برای مطالعه بیشتر: “انواع افزونه ها در Google Ads”

مهمترین این پلاگین ها عبارتند از:

پسوند پیوند سایت
افزونه داخلی تماس
پسوند فراخوان
پسوند قطعه ساختاری
افزونه تبلیغات
برنامه افزودنی
و …
قالب های تبلیغاتی

این به معنای قالب آگهی است. تبلیغ شما شامل 2 بخش و پلاگین اصلی است. قالب آگهی هر چیزی است که مشتری شما بعد از جستجوی کلمه کلیدی در Google مشاهده می کند.

هرچه از این ویژگی ها بهتر استفاده کنید و متن تبلیغات شما از کیفیت بالاتری برخوردار باشد ، Google تمایل بیشتری به نمایش تبلیغ شما دارد و بر این اساس هزینه های شما نیز کاهش می یابد.

ابزار پیش نمایش و تشخیص آگهی

یکی از ابزارهای Google Ads این است که می توانید وضعیت نمایش تبلیغات خود را در هر یک از کلمات کلیدی کمپین خود بررسی کنید. با استفاده از این ابزار می توانید دلیل یا دلایل عدم نمایش تبلیغ را بیابید و برای رفع آن اقدام کنید.

دانستن این اصطلاحات به شما کمک می کند تا کمپین خود را با دقت بیشتری ببینید و بتوانید هزینه ها را بهتر مدیریت کنید. ما تمام اصطلاحات و مفاهیمی را که در این فصل بررسی کرده ایم مستقیماً از سایت Google Ads ترجمه کرده ایم. بنابراین از صحت این اطلاعات مطمئن باشید!

و اینکه این اصطلاحات بیشتر برای کمپین های Google (شبکه جستجو) استفاده می شوند و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند. البته برخی از مفاهیم و اصطلاحات در انواع دیگر کمپین ها نیز قابل استفاده هستند.

هزینه واقعی برای هر کلیک

هزینه واقعی که از هزینه شما برای هر کلیک کسر می شود را نشان می دهد. در واقع ، شما معمولاً کمتر از آنچه برای هر کلمه کلیدی به Google پرداخت می کنید پرداخت می کنید.

به عبارت دیگر ، هرچه برای هر کلیک مبلغ بالاتری بپردازید ، برای حفظ رتبه خود کمتر از فردی که در پایین حراج است ، باید هزینه کنید. پیشنهاد می کنم مقاله “نحوه عملکرد Google Ads” را مطالعه کنید.

ارتباطات تبلیغاتی

یکی از معیارهای Google Ads. این فهرست ارتباط کلمات کلیدی با متن آگهی و محتوای سایت را نشان می دهد.

این نمره برای هر کلمه کلیدی به 3 روش زیر اختصاص داده شده است:

بالاتر از حد متوسط
میانگین
زیر میانگین

هرچه ارتباط کلمات کلیدی شما با متن تبلیغات شما بیشتر باشد ، ارتباط شما بیشتر خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر ، به “نمره کیفیت در Google Ads چیست” مراجعه کنید. حتما بخوانید.

افزونه های تبلیغاتی

اینها تنها برخی از نرم افزارهای اشتراکی تنظیم شده برای هدف است که می توانید برای افزودن اطلاعات بیشتر به مشتریان خود استفاده کنید. استفاده از این افزونه ها می تواند کیفیت تبلیغات شما را افزایش داده و هزینه های شما را کاهش دهد. برای مطالعه بیشتر: “انواع افزونه ها در Google Ads”

مهمترین این پلاگین ها عبارتند از:

پسوند پیوند سایت
افزونه تماس داخلی
تمدید تماس
پسوند قطعه سازه ای
پلاگین تبلیغات
برنامه های افزودنی
و …
الگوهای تبلیغاتی

این به معنای قالب آگهی است. تبلیغ شما شامل 2 بخش و پلاگین اصلی است. قالب آگهی هر چیزی است که مشتری شما بعد از جستجوی کلمه کلیدی در Google مشاهده می کند.

هرچه از این ویژگی ها بهتر استفاده کنید و متن تبلیغات شما از کیفیت بالاتری برخوردار باشد ، Google تمایل بیشتری برای نمایش تبلیغ شما دارد و بنابراین هزینه های شما کاهش می یابد.

ابزار پیش نمایش و شناسایی آگهی

یکی از ابزارهای Google Ads این است که می توانید وضعیت تبلیغات خود را در هر یک از کلمات کلیدی کمپین خود بررسی کنید. با استفاده از این ابزار می توانید دلیل یا دلایل عدم نمایش تبلیغ را بیابید و برای رفع آن اقدام کنید.

دانستن این اصطلاحات به شما کمک می کند تا کمپین خود را با دقت بیشتری ببینید و بتوانید هزینه ها را بهتر مدیریت کنید. ما تمام اصطلاحات و مفاهیمی را که در این فصل بررسی کرده ایم مستقیماً از سایت Google Ads ترجمه کرده ایم. بنابراین از صحت این اطلاعات مطمئن باشید!

و اینکه این اصطلاحات بیشتر برای کمپین های Google (شبکه جستجو) استفاده می شوند و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند. البته برخی از مفاهیم و اصطلاحات در انواع دیگر کمپین ها نیز قابل استفاده هستند.

هزینه واقعی برای هر کلیک

هزینه واقعی که از هزینه شما برای هر کلیک کسر می شود را نشان می دهد. در واقع ، شما معمولاً کمتر از آنچه برای هر کلمه کلیدی به Google پرداخت می کنید پرداخت می کنید.

به عبارت دیگر ، هرچه برای هر کلیک مبلغ بالاتری بپردازید ، برای حفظ رتبه خود کمتر از فردی که در پایین حراج است ، باید هزینه کنید. پیشنهاد می کنم مقاله “نحوه عملکرد Google Ads” را مطالعه کنید.

ارتباطات تبلیغاتی

یکی از معیارهای Google Ads. این فهرست ارتباط کلمات کلیدی با متن آگهی و محتوای سایت را نشان می دهد.

این نمره برای هر کلمه کلیدی به 3 روش زیر اختصاص داده شده است:

بالاتر از حد متوسط
میانگین
زیر میانگین

هرچه ارتباط کلمات کلیدی شما با متن تبلیغات شما بیشتر باشد ، ارتباط شما بیشتر خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر ، به “نمره کیفیت در Google Ads چیست” مراجعه کنید. حتما بخوانید.

افزونه های تبلیغاتی

اینها تنها برخی از نرم افزارهای اشتراکی تنظیم شده برای هدف است که می توانید برای افزودن اطلاعات بیشتر به مشتریان خود استفاده کنید. استفاده از این افزونه ها می تواند کیفیت تبلیغات شما را افزایش داده و هزینه های شما را کاهش دهد. برای مطالعه بیشتر: “انواع افزونه ها در Google Ads”

مهمترین این پلاگین ها عبارتند از:

پسوند پیوند سایت
افزونه تماس داخلی
تمدید تماس
پسوند قطعه سازه ای
پلاگین تبلیغات
برنامه های افزودنی
و …
الگوهای تبلیغاتی

این به معنای قالب آگهی است. تبلیغ شما شامل 2 بخش و پلاگین اصلی است. قالب آگهی هر چیزی است که مشتری شما بعد از جستجوی کلمه کلیدی در Google مشاهده می کند.

هرچه از این ویژگی ها بهتر استفاده کنید و متن تبلیغات شما از کیفیت بالاتری برخوردار باشد ، Google تمایل بیشتری برای نمایش تبلیغ شما دارد و بنابراین هزینه های شما کاهش می یابد.

ابزار پیش نمایش و شناسایی آگهی

یکی از ابزارهای Google Ads این است که می توانید وضعیت تبلیغات خود را در هر یک از کلمات کلیدی کمپین خود بررسی کنید. با استفاده از این ابزار می توانید دلیل یا دلایل عدم نمایش تبلیغ را بیابید و برای رفع آن اقدام کنید.

نرخ تبدیل

میزان تبدیل تعداد دفعاتی است که کاربران پس از ورود به سایت اقدام مورد نظر شما را انجام می دهند. به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک فروشگاه اینترنتی موبایل دارید. شما می توانید یک کد خاص را به دکمه “افزودن به سبد خرید” در سایت خود اضافه کنید تا برای هر کاربر کلیک کنید ، یک تبدیل دریافت کنید.

در این حالت ، نرخ تبدیل 10٪ است ، به این معنی که از هر 100 نفری که از طریق Google Ads وارد سایت شما می شوند ، 10 نفر بر روی دکمه “افزودن به سبد خرید” کلیک کرده اند.

برای نرخ تبدیل ، مقاله “نرخ تبدیل چیست؟” برای فعال کردن نرخ تبدیل ، باید برچسب های دریافت شده از پنل کاربری Google Ads را به سایت خود اضافه کنید. در اینجا ، پیشنهاد می کنم مقاله “مدیر تگ چیست؟”

هزینه هر کلیک (CPC)

یکی از استراتژی های قیمت گذاری در سیستم Google Ads. اگر این استراتژی را انتخاب کنید ، به Google می گویید که مایلید برای هر کلیک روی تبلیغات خود هزینه کنید.

در واقع با هر کلیک بر روی تبلیغات شما ، هزینه خاصی از حساب شما کسر می شود. این نوع استراتژی قیمت گذاری یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای تبلیغاتی در Google Ads است و در مبارزات جستجوی گوگل و نمایش استفاده می شود.

هزینه هر بازدید (CPV)

یکی از استراتژی های قیمت گذاری در سیستم Google Ads که برای فعالیت های ویدیویی استفاده می شود. در این حالت ، شما برای هر نمایش ویدیویی به Google پرداخت می کنید.

پرونده CSV

یکی از قالب های متنی ، فایلی است که می توانید از آن برای ذخیره داده ها در یک ساختار جدولی استفاده کنید. معمولاً گزارش هایی که توسط Google به ایمیل شما ارسال می شود دارای این قالب هستند.

همچنین ، برای استفاده از عملیات انبوه بصورت آفلاین ، باید اطلاعات کمپین را در این قالب بارگیری کرده و پس از ایجاد تغییر در کمپین ، آن را بارگذاری کنید.

بودجه روزانه

هزینه روزانه ای است که برای هر کمپین تبلیغاتی تعیین می کنید. Google از این مقدار برای تعیین میزان مجاز نمایش تبلیغ شما برای جستجوگران استفاده می کند. با اتمام بودجه روزانه ، تبلیغ شما نمایش داده نمی شود.

البته ، ممکن است بعضی اوقات کم و بیش در بودجه خود هزینه کنید. در واقع ، گوگل به دلیل حجم بالای جستجو در کلمات کلیدی شما ، ممکن است بودجه روزانه شما را در یک روز دو برابر کند ، اما در روزهای دیگر بودجه روزانه شما را کاهش می دهد.

Google Ads متعهد است که بودجه شما را مدیریت کند تا در پایان ماه به اندازه بودجه تعیین شده خود هزینه کنید. نکته: مقاله “هزینه های Google Ads” را حتما بخوانید.

تأیید نشده

یکی از حالت هایی که ممکن است برای متن تبلیغ شما ایجاد شود. اگر وضعیت تبلیغ شما تأیید نشد ، به این معنی است که Google تبلیغ شما را تأیید نکرده است و شما باید آن را اصلاح کنید تا Google بتواند دوباره تبلیغ شما را بررسی کند.

شبکه نمایش

شبکه نمایش Google با بیش از 2 میلیون وب سایت ، فیلم و برنامه که در آن می توانید تبلیغات خود را نمایش دهید.

پروژه و تجربه

یکی از موارد منحصر به فرد در مورد Google Ads این است که می توانید از آن برای آزمایش A / B استفاده کنید.

فرض کنید شما در صفحه خود دو صفحه مختلف فرود دارید و نمی دانید کدام یک بهترین نتیجه را به شما می دهد.

با استفاده از این ویژگی می توانید همزمان دو کمپین کاملاً یکسان و با صفحات فرود مختلف را اجرا کنید. سپس آمار هر دو کمپین را بررسی کرده و کمپین دارای بهترین بررسی را فعال نگه دارید.

مجاز

یکی از وضعیت های تبلیغاتی و کلمات کلیدی شما در سیستم Google Ads. اگر تبلیغات و کلمات شما در این حالت باشد ، نمایش تبلیغات مشکلی ندارد. البته ، این وضعیت دائمی نیست و ممکن است در اثر شرایط ، تبلیغات ، کلمات کلیدی یا افزونه های شما قطع شود.

مطابقت کامل

یکی از کلمات کلیدی در تبلیغات Google Ads. اگر از این نوع کلمات استفاده کنید ، تبلیغ شما فقط برای عبارتی است که کاربر به دنبال آن است. به عنوان مثال ، اگر کلمه کلیدی شما “آب معدنی” باشد ، تبلیغ شما فقط برای عبارت “آب معدنی” نشان داده می شود. علامت [] در هر دو طرف این عبارت وجود دارد.

آدرس اینترنتی نهایی

این نشانی اینترنتی سایت شماست که کاربران پس از کلیک بر روی سایت شما ، از آن برای بازدید از آن استفاده می کنند. البته این پیوند به طور کامل در متن آگهی شما نمایش داده نمی شود و کاربر فقط آدرس اصلی سایت شما را می بیند.

اسکریپت های Google Ads

اسکریپت ها به شما امکان می دهند عملیات را با استفاده از کدگذاری به صورت خودکار انجام دهید. برای استفاده از این عملکرد ، باید کد عملیات مورد نظر را در JavaScript (JAVA Script) بنویسید ، آن را به قسمت (Script) پانل Google Ads اضافه کرده و اجرا کنید.

به عنوان مثال ، می توانید از Google اسکریپت بگیرید تا هر ساعت قیمت کلمات خود را بررسی و تغییر دهد. به طور کلی ، هر تغییری که می توانید در نوار Google Ads خود ایجاد کنید ، می تواند با استفاده از اسکریپت ها اعمال شود.

بهتر است اسکریپت ها را هر ساعت یک بار اجرا کنید. برای فعال کردن آن باید حداقل به نوار استاندارد Google Ads دسترسی داشته باشید.

آگهی تصویری

این نوعی تبلیغات است که از محتوای گرافیکی استفاده می کند. این نوع محتوا برای تبلیغات در Google Display Network استفاده می شود.

برداشت ها (Impr)

تعداد دفعات نمایش محتوای تبلیغاتی شما به کاربران. در واقع ، هر بار که کاربر عبارتی را در Google جستجو می کند و تبلیغ شما را می بیند ، برداشت ها برای تبلیغ شما محاسبه می شود.

کلیک های نامعتبر

کلیکهایی که از نظر Google معتبر نیستند ، کلیکهای نامعتبر هستند. این کلیک ها معمولاً توسط ربات ها ، بدافزارها و افرادی که به عمد روی یک تبلیغ کلیک می کنند ، انجام می شود. سیستم Google Ads به لطف الگوریتم های هوشمند خود از چنین کلیکهایی جلوگیری می کند.

کلید واژه ها

کلماتی که اگر کاربر آن را جستجو کند ، دوست دارید Google تبلیغات شما را نشان دهد. مطمئناً تبلیغ شما فقط در صورتی به کاربر نمایش داده می شود که عبارت جستجو با یکی از کلمات کلیدی شما مطابقت داشته باشد. کلمات کلیدی بیشتر در کمپین های جستجوی Google استفاده می شوند.

پروژه و تجربه

یکی از موارد منحصر به فرد در مورد Google Ads این است که می توانید از آن برای آزمایش A / استفاده کنید.

فرض کنید در دو صفحه مختلف قرار گرفته اید و نمی دانید کدام یک برای شما بهتر کار می کند.

با استفاده از این ویژگی می توانید همزمان دو کمپین کاملاً یکسان و با صفحات مختلف فرود داشته باشید. سپس آمار هر دو کمپین را بررسی کرده و کمپین را با بهترین بررسی فعال نگه دارید.

مجاز

یکی از وضعیت های تبلیغات و کلمات کلیدی شما در سیستم Google Ads. اگر تبلیغات و کلمات شما در این حالت است ، تبلیغات نمایشی مشکلی ندارد. البته ، این وضعیت دائمی نیست و ممکن است توسط شرایط ، تبلیغات ، کلمات کلیدی یا پلاگین های شما قطع شود.

تطابق کامل

یکی از کلمات کلیدی در تبلیغات Google Ads. اگر از این نوع کلمات استفاده می کنید ، تبلیغ شما فقط برای عبارتی است که کاربر به دنبال آن است. به عنوان مثال ، اگر کلمه کلیدی شما “آب معدنی” باشد ، تبلیغ شما فقط برای عبارت “آب معدنی” نمایش داده می شود. علامت [] در هر دو طرف این عبارت وجود دارد.

آدرس اینترنتی نهایی

این نشانی اینترنتی سایت شماست که کاربران پس از کلیک بر روی سایت شما ، از آن برای بازدید از آن استفاده می کنند. البته این پیوند به طور کامل در متن آگهی شما نمایش داده نمی شود و کاربر فقط آدرس اصلی سایت شما را می بیند.

اسکریپت های Google Ads

اسکریپت ها به شما امکان می دهند با استفاده از رمزگذاری به صورت خودکار عملیات را انجام دهید. برای استفاده از این عملکرد ، باید کد عملیات مورد نظر را در JavaScript (JAVA Script) وارد کنید ، آن را به قسمت (Script) پانل Google Ads اضافه کرده و اجرا کنید.

به عنوان مثال ، می توانید اسکریپت های Google را برای بررسی و تغییر قیمت کلمات خود در هر ساعت دریافت کنید. به طور کلی ، هر تغییری که می توانید در نوار Google Ads خود ایجاد کنید ، می تواند با استفاده از اسکریپت ها اعمال شود.

بهتر است اسکریپت ها هر ساعت اجرا شوند. برای فعال کردن آن باید حداقل به نوار استاندارد Google Ads دسترسی داشته باشید.

آگهی ویدیویی

این نوعی تبلیغ است که از محتوای گرافیکی استفاده می کند. این نوع محتوا برای تبلیغات در Google Display Network استفاده می شود.

چاپ (چاپ)

محتوای تبلیغات خود را برای کاربران مشاهده کنید. در واقع ، هر بار که کاربر عبارتی را در Google جستجو می کند و تبلیغ شما را می بیند ، برداشت ها برای تبلیغ شما محاسبه می شود.

کلیک های نامعتبر

کلیکهایی که برای Google معتبر نیستند کلیکهای نامعتبر هستند. این کلیک ها معمولاً توسط ربات ها ، بدافزارها و افرادی که به عمد روی یک تبلیغ کلیک می کنند ، انجام می شود. سیستم Google Ads به لطف الگوریتم های هوشمند از چنین کلیکهایی جلوگیری می کند.

کلمه کلیدی

کلمات کلیدی که اگر کاربر آن را جستجو کند ، دوست دارید Google تبلیغات شما را نشان دهد. مطمئناً تبلیغ شما فقط در صورتی به کاربر نمایش داده می شود که عبارت جستجو با یکی از کلمات کلیدی شما مطابقت داشته باشد. از کلمات کلیدی بیشتر در مبارزات جستجوی گوگل استفاده می شود.

روش پرداخت

روشی که حساب Google Ads خود را شارژ می کنید. به عنوان مثال ، هر کارت اعتباری یا نقدی برای شما روش پرداخت است.

مطمئناً شما فقط درصورتی که خود شارژ مجدد حساب را بر عهده داشته باشید با روش پرداخت سروکار خواهید داشت. در غیر این صورت ، این تنظیمات توسط شخص یا آژانس ارائه دهنده خدمات Google Ads به شما انجام می شود.

مطابقت عبارت

یکی از کلمات کلیدی در تبلیغات Google Ads. این کلمه چیزی بین road و Exact است. اگر از این نوع کلمات کلیدی استفاده کنید ، اگر کلمه کلیدی شما در عبارت جستجوی کاربر باشد ، تبلیغ شما نمایش داده می شود.

به عنوان مثال ، اگر کلمه کلیدی شما “آب معدنی” باشد ، تبلیغ شما با عبارت “خرید آب معدنی” یا “آب معدنی گوآوا” نیز نشان داده می شود. علامت “” در هر دو طرف این عبارت وجود دارد.

نمره کیفیت

کیفیت تبلیغات شماست. گوگل برای هر کلمه کلیدی نمره 10 می دهد. این نمره بر اساس 3 شاخص زیر تعیین می شود:

نرخ کلیک کنید
ارتباط تبلیغات
تجربه کاربر صفحه فرود

هرچه نمره کیفیتی که از Google Ads کسب می کنید ، هزینه های شما پایین تر و رتبه های شما پایین تر خواهد بود.

در حقیقت ، هرچه کیفیت کار شما بالاتر باشد ، احتمال اینکه گوگل تبلیغات شما را با هزینه کمتری بالاتر از رقبای شما قرار دهد ، بیشتر است.

بودجه روزانه توصیه شده

می توانید برای کمپین خود بودجه روزانه تعیین کنید. به عنوان مثال ، می توانید به گوگل بگویید که بیش از 10 درهم در روز هزینه نکند. اما گاهی ممکن است کمپین شما به بیش از 10 درهم نیاز داشته باشد.

در حقیقت ، بسته به قیمت کلمات و میزان جستجو در آنها ، ممکن است به بودجه روزانه بیش از 10 درهم نیاز داشته باشید. در این حالت ، Google نمایش تبلیغ شما را محدود می کند ، زیرا باید 10 درهم شما را در طول روز مدیریت کند.

در این حالت ، Google پیشنهادهایی به شما می دهد ، به عنوان مثال ممکن است به شما بگوید بودجه روزانه خود را به 20 درهم در روز افزایش دهید ، در این صورت ، تبلیغات شما می توانند به حداکثر ظرفیت نمایش روزانه برسند.

بازاریابی مجدد

بازاریابی مجدد یکی از ویژگی های عالی Google Ads است که به شما امکان می دهد تبلیغات خود را به افرادی که قبلاً از سایت شما بازدید کرده اند نشان دهید.

برای استفاده از این روش ، ابتدا باید کد بازاریابی را از Google Ads دریافت کنید و سپس آن را به سایت خود اضافه کنید. Google Ads از این کد برای ایجاد لیستی از کاربران بازدید کننده از سایت شما استفاده می کند.

در آخر ، می توانید تبلیغات خود را برای این لیست نمایش دهید. از این طریق می توانید محصولات و خدمات خود را مجدداً به این مشتریان بالقوه ارزشمند معرفی کنید.

ما قبلاً توضیح دادیم که نمی توانید از تبلیغات Google Display Network استفاده کنید زیرا نمی توانید کاربران ایرانی را هدف قرار دهید. اما به لطف بازاریابی مجدد ، می توانید یک بنر تبلیغاتی چشم نواز ایجاد کنید و تبلیغات خود را با استفاده از کمپین های نمایش در یک لیست کامپایل شده نمایش دهید.

به عبارت دیگر ، شما لیستی از پست های سایت خود را با استفاده از یک کمپین جستجوی Google ایجاد می کنید و با استفاده از یک کمپین Google Display Network تبلیغات بنری را برای آن لیست ارائه می دهید.

کاربران پس از کلیک بر روی این بنر وارد سایت شما می شوند. این بنر برای افراد موجود در لیست شما در زمینه های مختلف نمایش داده می شود. به عنوان مثال ، مخاطبان شما ممکن است در تلفن همراه خود بازی کنند و بنر شما را ببینند. یا حتی ممکن است یک ویدیوی YouTube را مشاهده کنند که در ابتدا بنر شما را به کاربر نشان می دهد. داستان!

بازگشت سرمایه (ROI)

میزان سود حاصل از محاسبه هزینه تبلیغات را نشان می دهد. فرض کنید هزینه یکی از محصولات شما 100000 توم و قیمت فروش 200000 توم باشه. اگر 6 مورد از این موارد را بفروشید ، فروش نهایی شما 12000000 تومان خواهد بود.

حال بیایید بگوییم هزینه تبلیغات Google Ads شما برای فروش بسیاری از محصولات 200000 جلد است. نرخ بازده شما به شرح زیر محاسبه می شود:

(1،200،000 – (600،000 + 200،000)) / (600،000 + 200،000)

با محاسبه فرمول فوق ، به این نتیجه رسیده ایم که میزان بازگشت سرمایه شما در این تبلیغات 50٪ است.

شبکه جستجو

این مجموعه نتایج است که کاربر پس از جستجو در Google (در Google ، Google Maps و Google Partners) مشاهده می کند. می توانید تبلیغ خود را در کنار نتایج جستجو قرار دهید.

شرکای جستجو

سایتهایی در شبکه جستجوی Google وجود دارد که وابسته به Google هستند و ممکن است تبلیغات شما در آن سایتها نشان داده شود. در واقع ، Google به شما امکان می دهد تبلیغات خود را در این سایت ها ارائه دهید.

به عنوان مثال آمازون یک سایت وابسته به گوگل است و اگر این عبارت را در آمازون جستجو کنید ، تبلیغات جستجوی گوگل نیز می تواند در نتایج جستجو ظاهر شود.

عبارات جستجو

اگر کلمات شما در حالت گسترده و منطبق عبارت باشند ، تبلیغ شما برای طیف وسیعی از کلمات کلیدی نمایش داده می شود. به عنوان مثال ، اگر از کلمه “خرید گوشی” در حالت پیشرفته استفاده می کنید ، ممکن است کاربری که “تعمیر تلفن” را جستجو کرده است ، تبلیغ شما را ببیند و روی آن کلیک کند.

این اصطلاحات که توسط کاربران جستجو می شوند اصطلاحات جستجو نامیده می شوند. می توانید این کلمات را در سیستم Google Ads مشاهده کرده و در صورت لزوم ، آنها را از کمپین خود حذف کرده یا آنها را به عنوان کلمات کلیدی منفی در نظر بگیرید تا تبلیغ شما روی این کلمات نمایش داده نشود

پیشنهاد قیمت CPA را هدف قرار دهید

یکی از استراتژی های قیمت گذاری در Google Ads. اگر این استراتژی را انتخاب کنید ، Google به طور خودکار قیمت کلمه کلیدی شما را تعیین و بهینه می کند تا علاوه بر دستیابی به بالاترین نرخ تبدیل ، حاشیه سود خوبی نیز داشته باشید.

اگر “دریافت نرخ” برای کمپین شما فعال باشد ، می توانید از این استراتژی استفاده کنید.

تبلیغات متنی

این یکی از قالب های تبلیغاتی است که می توانید با استفاده از آن پیام تبلیغاتی خود را به مخاطبان نشان دهید. این یک پیام متنی است و بیشتر در شبکه جستجوی گوگل مشاهده می شود.

البته می توان گفت که پیام های متنی در تمام روش های تبلیغاتی Google Ads وجود دارد ، اما شکل و روش نمایش آنها متفاوت است. به خاطر داشته باشید که متن های تبلیغاتی برای کاربرانی که به همان زبان متن تبلیغ صحبت می کنند نمایش داده می شود (مگر اینکه زبان تبلیغ را از قبل مشخص کنید). در مورد متن آگهی ، پیشنهاد می کنم مقاله “انواع متن آگهی در Google Ads” را مطالعه کنید.

الگوی ردیابی

گاهی اوقات ممکن است بخواهید وضعیت کمپین ، کلیک ها و سایر اطلاعات کمپین خود را خارج از سیستم Google Ads مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید.

با استفاده از این ویژگی می توانید اطلاعات مورد نظر خود را به پیوند آگهی (url) اضافه کنید و این اطلاعات را در ابزار تجزیه و تحلیل دیگری مانند Google Analytics بدست آورید.

در واقع ، هنگامی که یک کاربر بر روی لینک تبلیغ شما کلیک می کند ، اطلاعات بیشتری به همراه لینک تبلیغ برای شما ارسال می شود که می تواند در سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل سایت مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال ، با این کار می توانید دقیقاً بررسی کنید که سایت شما دقیقاً بر روی چه دستگاهی کلیک می کند ، یا چه تعداد ورودی شما از شبکه جستجوی Google است و چه تعداد کلیک از طریق شبکه نمایش Google. پیشنهاد می کنیم مقاله “UTM چیست” را مطالعه کنید.

در حال بررسی است

تبلیغ شما در Google Ads باید قبل از فعال سازی تأیید شود تا قوانین و چارچوب های تعیین شده توسط Google Ads را نقض نکند. همچنین ، هر تغییری که پس از ایجاد تبلیغ ایجاد کنید ، باید توسط Google تأیید شود.

در این صورت ، تبلیغات شما دوباره توسط Google Ads بررسی می شود. سرانجام بیشتر آگهی ها در طی یک روز کاری تأیید می شوند. اما گاهی ممکن است بررسی آگهی شما بیشتر طول بکشد.

Google ممکن است پس از بررسی به این نتیجه برسد که تبلیغ شما با قوانین و چارچوب های Google Ads مطابقت ندارد. در این حالت ، Google تا زمانی که مشکل برطرف نشود ، تبلیغ شما را متوقف می کند. در فصل بعدی ، به طور کامل در مورد این قوانین صحبت خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید