7 روش تضمینی برای افزایش بازدید از سایت [از بازدید واقعی به ربات]

+ من سایتی را پیدا کردم که برای افزایش بازدید از سایت پول می گیرد ، روزانه 10 هزار بازدید می کند. – پس چی؟ هر چقدر الکی بازدید کند فایده ای ندارد. + آیا حتی روی سئو هم تأثیر نمی گذارد؟ – اگر پایان بازدید واقعی را افزایش دهد ، ممکن است مشتری بیاورد. … ادامه

7 روش تضمینی برای افزایش بازدید از سایت [از بازدید واقعی به ربات]

+ یه سایت پیدا کردم برای افزایش بازدید سایت پول می‌گیره روزی ۱۰ هزارتا بازدید می‌زنه. – که چی بشه؟ بازدید الکی هرچقدر هم زیاد بشه فایده‌ای نداره که. + حتی روی سئو هم تاثیر نداره؟ – اگر آخرش بازدید واقعی رو زیاد کنه شاید مشتری هم بیاره. تاثیرش اینطوری باشه خوبه. این یک مکالمه … ادامه

بررسی فایل Robots.txt و کاربرد آن

فرض کنید ابتدا برای انجام یک کار اداری وارد یک سازمان بزرگ می شوید.  مدیران این سازمان می دانند که مشتری ها همه جا را نمی شناسند ، بنابراین یک پیشخوان اطلاعات در کنار ورودی ایجاد کرده اند و یک یا چند نفر را مسئول راهنمایی و نگهبانی گذاشته اند. اگر این افراد راهنما و … ادامه