نمونه کارها چیست؟ از بورس گرفته تا بازاریابی و محصول.

کلمه نمونه کارها برای افرادی که در بورس سهام کار می کنند بسیار آشنا است. اما مفهوم نمونه کارها در بسیاری از مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد و فقط مربوط به بورس و داستان های آن نیست! به عنوان مثال ، نمونه کارها ، محصولات و پروژه های بازاریابی که در این مقاله با هریک...

نمونه کارها چیست؟ از بورس گرفته تا بازاریابی و محصول

کلمه نمونه کار برای افرادی که در بورس سهام کار می کنند بسیار آشنا است. اما مفهوم نمونه کارها در بسیاری از جاها استفاده می شود و فقط مربوط به بورس و داستان های آن نیست! به عنوان مثال ، نمونه کارها ، محصولات و پروژه های بازاریابی که در این مقاله با هر یک از آنها آشنا می...

بررسی مفهوم پورتفولیو

کلمه پورتفولیو برای افرادی که در بورس سهام کار می کنند بسیار آشنا است. اما مفهوم این کلمه در بسیاری از جاها استفاده می شود و فقط مربوط به بورس و داستان های آن نیست! به عنوان مثال ، پرتفوی محصولات و پروژه های بازاریابی که در این مقاله با هر یک از آنها آشنا خواهیم شد....