نمونه کارها چیست؟ از بورس گرفته تا بازاریابی و محصول.

کلمه نمونه کارها برای افرادی که در بورس سهام کار می کنند بسیار آشنا است. اما مفهوم نمونه کارها در بسیاری از مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد و فقط مربوط به بورس و داستان های آن نیست! به عنوان مثال ، نمونه کارها ، محصولات و پروژه های بازاریابی که در این مقاله … ادامه

نمونه کارها چیست؟ از بورس گرفته تا بازاریابی و محصول

کلمه نمونه کار برای افرادی که در بورس سهام کار می کنند بسیار آشنا است. اما مفهوم نمونه کارها در بسیاری از جاها استفاده می شود و فقط مربوط به بورس و داستان های آن نیست! به عنوان مثال ، نمونه کارها ، محصولات و پروژه های بازاریابی که در این مقاله با هر یک … ادامه

بررسی مفهوم پورتفولیو

کلمه پورتفولیو برای افرادی که در بورس سهام کار می کنند بسیار آشنا است. اما مفهوم این کلمه در بسیاری از جاها استفاده می شود و فقط مربوط به بورس و داستان های آن نیست! به عنوان مثال ، پرتفوی محصولات و پروژه های بازاریابی که در این مقاله با هر یک از آنها آشنا … ادامه